Boekhouder – Tips – Voordelen

Boekhouder – Tips – Voordelen

Accountant is een juridische professional die gekwalificeerd is om als advocaat te werken in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld, meestal als vertegenwoordiger van individuen, bedrijven en andere entiteiten. Het is de taak van een accountant om ervoor te zorgen dat de rekeningen nauwkeurig worden gecontroleerd, bijgewerkt en gerangschikt voor belastingaangiftedoeleinden. Een CPA is gecertificeerd op alle gebieden van accountancy, boekhouding en auditing en moet zijn geslaagd voor examens die relevant zijn voor het specifieke gebied waaraan wordt gewerkt. De meeste accountants werken onafhankelijk, hoewel er enkele consultants en bedrijven zijn die accountants in dienst hebben als onderdeel van hun werknemerskracht.

Accountant

Een CPA kan betrokken zijn bij een van de volgende activiteiten: het opstellen en beoordelen van financiële overzichten, belastingaangiften, relaties met crediteuren, interne boekhoudcontroles en/of nalevingsprocedures, audit, belastingaanslagen, inningen en estate planning bekijk. De accountant kan financiële rapporten en dossiers opstellen en beoordelen op basis van de financiële overzichten die worden opgesteld. Ze moeten ook bepalen of er fouten in de financiële overzichten staan. In het geval van een controle door de overheid zal de accountant helpen bij het opstellen en beoordelen van documenten die betrekking hebben op de controle.

Er zijn verschillende soorten boekhouding: openbare accountant, zelfcertificering, partnerschap, beperkte aansprakelijkheid, solo- en gezamenlijke rekeningen. Het meest voorkomende type boekhouding is openbare boekhouding, waarbij een CPA financiële overzichten opstelt en indient voor een bedrijf of organisatie. In een particulier bedrijf kan de CPA alleen werken of als functionaris van een partnerschap.

Zoek meer informatie op: Boekhouder ZZP